Vyjadrenia psychiatrov

“…moderná psychiatria ešte stále zatiaľ nedokázala žiadnu genetickú/biologickú príčinu žiadnej duševnej choroby… Pacientom bola diagnostikovaná chemická nerovnováha navzdory faktu, že neexistujú žiadne testy, ktoré by akúkoľvek chemickú nerovnováhu podporili a … neexistuje takisto žiadna štúdia ako by v skutočnosti správna chemická rovnováha mala vyzerať.” —Dr. David Kaiser, psychiater


“Neexistuje žiadna biochemická nerovnováha. Keď ľudia prídu a povedia ‚Mám chemickú nerovnováhu‘, ja im poviem: „Úkážte mi vaše laboratórne testy‘. Neexistujú žiadne laboratórne testy.“ Takže čo vlastne je biochemická nerovnováha?…” —Dr. Ron Leifer, psychiater


“Všetci psychiatri majú spoločné to, že keď sú prichytení na kamere, tak pripustia a priznajú, že žiadne také veci ako chemická nerovnováha v mozgu – žiadne štúdie alebo testy na to neexistujú. Čo robia vo svojej praxi je, že pri každej príležitosti klamú a popierajú základné právo každého pacienta a v mene ‚liečenia‘ ich dopujú drogami. Nie je to nič iné len zločiny.” —Dr. Fred Baughman Jr., Pediater, Neurológ


“Psychiatria šíri ničím nepodložené tvrdenia o depresii, bipolárnej poruche, úzkosti, alkoholizme a množstve ďalších nemocí, že sú primárne biologického pôvodu… Toto je presvedčenie, nie veda a progres v tomto odvetví je otázny, ak nie naivný či iluziórny.” —Dr. David Kaiser, psychiater


„Zatiaľ čo bolo nemálo nepravdivých biochemických vysvetlení pre rôzne psychiatrické stavy… žiadna nebola potvrdená. Práve naopak. V každom prípade, ak bol takýto stav predpokladaný, neskôr sa ukázal ako nepravdivý.” —Dr. Joseph Glenmullen, Harvard Medical School psychiater


“Tieto teórie existujú nielen preto, že nie je nič iné, čo by ich nahradilo, ale tiež kvôli tomu, že slúžia propagácii liečenia pomocou psychiatrických liekov.” —Dr. Elliott Valenstein Ph.D., autor diela „Obviňovanie mozgu“


“Neexistujú žiadne krvné alebo iné biologické testy na potvrdenie prítomnosti alebo absencie duševnej choroby tak ako to existuje pri iných chorobách. Ak by bol takýto test vyvinutý, potom by daná prestal existovať ako duševná choroba a namiesto toho by bol preklasifikovaný ako symptóm telesnej ťažkosti.” —Dr. Thomas Szasz, Emeritný profesor psychiatrie, New York University Medical School, Syracuse


“Verím tomu, že verejnosť a psychiatria sama musia uvidieť, že onačovanie pomocou DSM je nielen že nepoužiteľné, ale tiež má veľký potenciál ublížiť – hlavne keď sú používané na popretie individuálnych slobôd alebo ako zbrane psychiatrami, ktorí si ich najímajú ako svoje zbrane.” —Dr. Sydney Walker III, psychiater


“Žiadne biochemické, neurologické alebo genetické symptómy neboli potvrdené pre poruchu pozornosti, stres, úzkosť, depresiu, schyzofréniu, nadmerné užívanie drog alebo alkoholu, jedla alebo akékoľvek iné takto-nazývané duševné choroby.” —Bruce Levine, Ph.D., psychológ a autor „Commonsense Rebellion“


“Nie je to ako pri medicínskych diagnózach, ktoré poskytujú pravdepodobnú príčinu a vhodné liečenie. Nemoci popísané v DSM sú termíny len umelo vymyslené.” —Tana Dineen Ph.D., Kanadský psychológ