Stručné fakty

Snímka obrazovky 2015-08-07 o 16.23.06Hoci sa predstavujú ako „autority“ na poli mysle a duševného zdravia, psychiatri nemajú žiadny vedecký základ pre svoje liečebné metódy. Kriminálne metódy tejto pseudo-vedy sú postupne odhaľované.


Skutočná nemoc vs. Mentálna „nemoc“

Psychiatrické nemoci nie sú medicínske nemoci. Neexistujú žiadne laboratórne testy, scany mozgov alebo testy chemickej nerovnováhy, ktoré by mohli potvrdiť, že by akákoľvek mentálna porucha mala základ na fyzickej (telesnej) báze. Toto neznamená, že ľudia nie sú deprimovaní alebo že nemôžu zažiť stres, či už mentálny alebo duševný. Psychiatria však označkovala všetky tieto stavy ako poruchy, aby predala viac drog (psychiatrických liekov) nič netušiacim pacientom. Brialiantný marketingový ťah však nie je vedou.


Vymyslené psychiatrické poruchy

Psychiatrické kritériá diagnostiky boli doslova vymyslené organizáciou pod skratkou APA (American Psychiatric Associoation) a DSM (Štatistický manuál pre mentálne poruchy). To, čo tu bolo vytvorené je systém klasifikácie symptómov, ktoré sú drasticky rozdielne od čohokoľvek iného v medicíne. Žiadna z diagnóz nie je podporená objektívnymi dôkazmi fyzickej choroby, nemoci alebo vedy.


Psychiatri pripúšťajú, že nemajú žiadne riešenie

“Nepoznáme príčiny akejkoľvek mentálnej poruchy. Nemáme metódy „liečenia“ týchto porúch, zaiaľ.” —Dr. Rex Cowdry, psychiater a riaditeľ Národného inštitútu pre duševné zdravie (NIMH), 1995


Pre duševné poruchy neexistujú žiadne scany mozgu

Psychiatri tvrdia, že scany mozgu teraz vedia ukázať zmeny v mozgu, ktoré potvrdzujú, že duševné poruchy (ako je napr. schyzofrénia a depresia) majú základ v mozgu. Neexistuje však žiadny vedecký dôkaz, ktorý by to povrdil: ostáva len to, čo je v štúdiách: „predpokladáme“, „môže“ a „veríme“…


Vedľajšie účinky

Psychiatri nemôžu predvídať šhodlivé vedľajšie účinky, ktoré môžete zažiť, pretože ani jeden z nich nevie, ako tieto drogy (psychiatrické lieky) v skutočnosti fungujú a aký efekt na mozog a telo majú.

Psychiatrické drogy sú v stúpajúcom trende odhaľované ako chemické toxíny so schopnosťou zabiť. Psychiatri tvrdia, že ich lieky zachraňujú život, ale podľa ich vlastných štúdií tie isté lieky môžu zdvojnásobiť riziko samovrážd.


Žiadny genetický dôkaz duševnej choroby

“Žiadne tvrdenie, pre genetický predpoklad duševnej poruchy, nebolo potvrdené navzdory populárnemu dezinformovaniu.” —Dr. Joseph Glenmullen, psychiater Harvardskej Medicínskej školy


Viac informácií v angličtine nájdete tu: http://www.cchr.org/quick-facts/introduction.html