Psychiatria

Čo je psychiatria

Slovo „psychiatria“ pochádza rovnako ako slovo „psychológia“ z gréckeho slova „psyché“ t.j. „duša“. Podľa stavby slova „psychiatria“ potom znamená „liečenie duše“, psychológia potom „štúdium duše“.

Tieto názvy sú ale podvod!

Už v roku 1879 však splodil „otec psychiatrie“ nemecký psychológ Wilhelm Wundt na univerzite v Lipsku základný koncept, ktorý tvrdí, že skúmanie duše alebo ducha je márne, že človek je jednoducho iba dalšie zviera a rovnakým spôsobom ako zviera sa dá študovať. Založil experimentálnu psychológiu a propagoval ju ako nezávislú „vedu“. To vytvorilo základy pre psychiatriu takú, akú ju poznáme dnes.

Na spoločenskej úrovni ťažko existuje nejaká problematická oblasť, do ktorej by psychiatri neprenikli. Starostlivo propagovaný imiďž láskavého psychiatra, s fajkou v ruke, múdro prikyvujúceho v objektívnom pochopení je však realite blízko asi tak ako drogami privodená halucinácia.

Psychiatri sú súdnymi „znalcami“, ktorí môžu ovplyvniť rozhodnutie akéhokoľvek súdu. „Liečia“ tzv. kriminálne duševne chorých. Radia našim pedagógom a poskytujú poradenstvo mládeži na školách. Vedú programy pre drogovo závislých. Vykonávajú prehliadky žiadatelov o zamestnanie ako vo verejnom tak privátnom sektore, dávajú rady o manželstve a sexe v rádiách a populárnych časopisoch a s veľkou autoritou zdieľajú v televízii svoje názory na hlavné udalosti dňa.

Po dôkladnej previerke je jasné, že tento status „expertov“ je čímkoľvek, len nie zaslúženým.

  • Vedeli ste napríklad, že psychiatri páchajú viac podvodov ako ostatní pracovníci v zdravotníctve?
  • Že 40 % psychiatrov v Spojených štátoch je behom svojej kariéry žalovaných?
  • A že majú vo svojich radoch najvyššiu úroveň samovrážd spomedzi všetkých lekárskych odborov a najvyšší výskyt zneužívania liekov?
  • Že 10 – 25 % všetkých psychiatrov (a psychológov a psychoterapeutov) sa otvorene priznáva k pohlavnému zneužívaniu pacientov?
  • A vedeli ste, že dve tretiny všetkých psychiatrov sú podľa jednej z ich vlastných štúdií „závažne duševne chorí“?

Po viac ako 120 rokov liečili psychiatri človeka ako zviera. Napádali ho, pohlavne zneužívali, nenávratne poškodzovali, drogovali alebo zabíjali, všetko pod rúškom „duševného liečenia“.

Dopad posadnutosti psychiatrov drogami na naše budúce generácie zachytáva jedna štatistika za druhou, medzi nimi napríklad táto: viac ako 6 miliónov detí v Spojených štátoch dostáva každý deň psychiatrické lieky (drogy).

Možno si poviete, že na Slovensku to nie je až také zlé…

POZOR!

Len v roku 2013 bolo na Slovensku zaznamenaných takmer 90 tisíc detí v rukách psychiatrie (zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií). Od nasledujúceho roka sú už tieto štatistiky utajené…

Pomer USA a Slovensko, počet detí na počet obyvateľov, je takmer identický.

Mládež je drogovaná do duševného otroctva, zradzovaná tvrdeniami, že ich problémy s učením sú choroba alebo mozgová porucha, nad ktorou nemajú žiadnu moc. Na silných psychiatrických amfetamínoch spáchali samovraždu už deti vo veku 4 rokov.


DÔLEŽITÉ FAKTY

  1. V roku 1879 prehlásil nemecký psychológ Wilhelm Wundt, že človek je zviera bez duše. Tým položil základy pre modernú psychólogiu a psychiatriu.
  2. V USA a na iných miestach sveta začali byť ohrozované a podkopávané silné a efektívne vzdelávacie školské systémy. Psychológ William Thorndike prehlásil, že hláskovanie, násobilka a formálna výuka písania sú „mrhanie časom“.
  3. V 40. rokoch dvadsiateho storočia uviedli psychiatri G. Brock Chisholm z Kanady a John Rawling Rees z Veľkej Británie (spoluzakladatelia Svetovej federácie pre duševné zdravie), že psychiatri vykonali „užitočný útok“ na „učiteľskú profesiu“, a prehlásili, že cieľom „efektívnej“ terapie je eliminácia konceptu „dobrého a zlého“.
  4. V 60. (a nasledujúcich) rokoch boli do škôl zavedené „psychologické programy“. Psychiatri tvrdili, že v škole je potrebné eliminovat tri zdroje stresu: 1) zlyhanie pri výuke, 2) osnovy sústredené okolo teoretických predmetov, 3) disciplinárne postupy.
  5. Psychológovia a psychiatri sa na poli vzdelávania dosadili do pozície autorít a dokončili takmer úplný prevrat vo vzdelávaní a výchove, keď školy premenili z miest, kde se učí, na „kliniky duševného zdravia“.