Info

„HRÔZA MOCNE PÔSOBÍ NA TELO PROSTREDNÍCTVOM MYSLE A MALA BY SA PRI LIEČENÍ ŠIALENSTVA VYUŽÍVAŤ

Benjamin Rush
otec americkej psychiatrie 


Vážení návštevníci Psychiatria.tv,

ak patríte do kategórie ľudí, ktorí uveria len vyjadreniam tých, ktorí sú v danom odbore oficiálnymi autoritami, mala by toto byť predposledná veta, ktorú si na tejto stránke prečítate. Ak očakávate názory a nepravdivé informácie o psychiatrii v duchu, ako ich prezentuje dnešná televízia, mainstreamové média, reklama a farmaceutickým priemyslom sponzorovaní lekári, budete prehliadaním tejto stránky márne míňať čas.

Nie sme psychiatri, nie sme ani farmaceuti a nie sme ani zástancami zotročovania ľudí. Sme ľudia, ktorí majú radi pravdu (nech je akokoľvek krutá či ohavná). Ktorí veria, že ľudia majú svoje práva (a nemali by byť za účelom zisku nejakej skupiny zotročovaní). Sme ľudia, ktorí vidia, ako sa spoločnosť stále viac zaplavuje drogami – práve tými v skrytej forme (v slovenčine si pod pojmom „drogy“ predstavíme hlavne pouličné drogy ale v angličtine pod slovo „drugs“ spadá ďaleko širší záber myseľ-ovplyvňujúcich – a teda – omamných látok), ktorým sa podarilo uvidieť, že masové vraždy (zatiaľ hlavne na amerických školách) sa páchajú vždy len po tom, ako boli daným deťom podané psychiatrické lieky (v angličtine „drogy“).

Chceme urobiť niečo, aby sme napomohli tomu, že sa v pokročilom veku nebudeme musieť obávať, že nás bude voziť zdrogovaný vodič, naše deti a vnúčatá nebude učiť psychiatrický pacient, že autá ktoré nás predbiehajú (alebo ich predbiehame my) nebudú riadiť zombie (ľudia po psychiatrických elektoršokoch), a že…

Našou misiou je jednoducho informovať čo najviac ľudí o tom, aká je pravda. Sme presvedčení, že tým, ktorí nie sú uzavretí pred plodmi vlastného pozorovania to dá zmysel, a ak napomôžeme hoci len 1 človeku nedostať sa pod skalpely, elektródy a nové (ekonomicky výhodnejšie) chemické farmaceutické preparáty psychiatrov, naša misia splní svoj účel.

Netvrdíme, že každý psychiater je „darebák v bielom plášti“. Na základe preštudovania faktov a vlastného pozorovania len tvrdíme, že psychiatria nie je prínosná pre nikoho, okrem gigantického ekonomického prínosu zopár svetových oligarchov a čiastočne pre ďalšie (o niečo početnejšie rady) ich prisluhačov, ktorí neváhajú napomôcť zotročeniu celej civilizácie za to, že z toho dostanú províziu (ktorá je z pohľadu celkového biznisu psychiatrie smietkom, no z pohľadu bežného človeka postačí na kráľovský život veľa generácií takéhoto posluhovača)…

Ak vám takáto „preambula“ postačuje, smelo sa pustite do browsovania po našej stránke. Vytvorte si vlastný názor.

Editor
psychiatria.tv