Čo je psychiatria?

Slovo „psychiatrie“ pochází stejně jako slovo „psychologie“ z řeckého slova „psyché“ tj. „duše“. Dle stavby slova psychiatrie potom znamená „léčení duše“, psychologie pak „studium duše“.

Už v roce 1879 však zplodil německý psycholog Wilhelm Wundt na univerzitě v Lipsku základní koncepci tvrdící, že zkoumání duše či ducha je marné, že člověk je jednoduše jen další zvíře a stejným způsobem jako zvíře jej lze studovat. Založil experimentální psychologii a propagoval ji jako nezávislou „vědu“. To vytvořilo základy pro psychiatrii takovou, jakou ji známe dnes.

Na společenské úrovni stěží existuje nějaká problematická oblast, do které by psychiatři nepro- nikli. Pečlivě propagovaný image laskavého psychiatra, s dýmkou v ruce, moudře přikyvujícího v objektivním pochopení je blízko realitě však asi jako drogami navozená halucinace.

Jsou soudními „znalci“, kteří mohou ovlivnit rozhodnutí u jakéhokoli soudu. „Léčí“ tzv. kriminálně duševně nemocné. Radí našim pedagogům a dávají poradenství mládeži ve školách. Vedou programy pro drogově závislé. Provádějí prohlídky žadatelů o zaměstnání jak ve veřejném tak privátním sektoru, udílejí rady o manželství a sexu v rádiích a populárních časopisech a s velkou autoritou sdělují v televizi své názory na hlavní události dne.

Pouze po důkladné prověrce je jasné, že tento status „expertů“ je cokoli, jen ne zasloužený.

Věděli jste například, že psychiatři páchají více podvodů než ostatní pracovníci ve zdravotnictví? Že 40 % psychiatrů ve Spojených státech je během své kariéry žalováno? A že mají nejvyšší úroveň sebevražd mezi ostatními lékařskými praktiky a nejvyšší výskyt zneužívání léků? Že 10 – 25 % všech psychiatrů (a psychologů a psychoterapeutů) se otevřeně přiznává k po- hlavnímu zneužívání pacientů? A věděli jste, že dvě třetiny všech psychiatrů jsou podle jedné z jejich vlastních studií „závažně duševně nemocné“?

Po více než 120 let léčili psychiatři člověka jako zvíře. Napadali jej, pohlavně zneužívali, nevrat- ně poškozovali, drogovali nebo zabíjeli, vše pod pláštíkem „duševního léčení“. Dopad posedlosti psychiatrů drogami na naše budoucí generace zachycuje jedna statistika za druhou, mezi nimi například tato: více než šest milionů dětí ve Spojených státech dostává každý den psychiatrické preparáty. Mládež je drogována do duševního otroctví, zrazována tvrzeními, že jejich potíže s učením jsou nemoc nebo mozková porucha, nad kterou nemají žádnou moc. Na silných psychiatrických amfetaminech spáchaly sebevraždu děti již ve věku 4 let.